บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 100% พร้อมปรับเวลาเปิด-ปิด ‘สถานีขนส่งหลักในกรุงเทพฯ’ ลั่น! ภาพรวมรถทัวร์ตอนนี้วิ่งให้บริการไม่ถึง 10%

บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 100% หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ดีเดย์ตั้งแต่ 3 เม.ย. 63 แนะผู้โดยสารขอคืนตั๋ว-เลื่อนการเดินทางได้ พร้อมปรับเวลาเปิด-ปิด “สถานีขนส่งหลักในกรุงเทพฯ” เวลา 05.00-19.00 น. เผยภาพรวมรถทัวร์ในระบบวิ่งให้บริการไม่ถึง 10%

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับบางจังหวัดประกาศปิดเมือง และต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing ทำให้ บขส. ไม่สามารถจัดรถให้บริการประชาชนได้ ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว ขอคืนตั๋วโดยสารหรือเลื่อนการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ www.transport.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ของ บขส. ที่ต้องขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ยังเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 -20.30 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บขส.จะเปิดให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, เอกมัย, ถนนบรมราชชนนี) และสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) หรือรถตู้ เริ่มเวลา 05.00-19.00 น. ตั้งแต่วันนี้ (3 เม.ย.63) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

นายจิรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของรถร่วมฯ นั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งขอหยุดการเดินรถ แต่ยังมีบางเส้นทางที่วิ่งให้บริการ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อมาทำงาน หรือพบแพทย์ตามนัด โดยเส้นทางที่มีระยะทางเกิน 300 กิโลเมตร (สายยาว) จะมีรถให้บริการช่วงเวลา 05.00 -11.00 น. เท่านั้น  ส่วนเส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร (สายสั้น) จะมีรถให้บริการช่วงเวลา 05.00-16.00 น.

สำหรับการเดินรถในภาพรวม ผู้โดยสารลดลงกว่า 90% และมีแนวโน้มจะลดลงอีก เนื่องจากผู้ประกอบการทยอยหยุดการเดินรถ และรัฐบาลมีนโยบายให้ทำงานที่บ้าน Work from Home ทำให้รถในระบบมีวิ่งให้บริการไม่ถึง 10% ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารหากไม่มีความจำเป็น ควรงดเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนับว่ามีความเสี่ยงสูง ประชาชนควร “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”