‘ศูนย์ EOC’ พบลูกเรือ 1 คนเสี่ยงติด ‘โควิด-19’ ส่งต่อ รพ.แล้ว พร้อมเจอคนไทยกลับจาก ตปท. มีไข้ 38 คน

“ศูนย์ EOC” พบลูกเรือ 1 คนเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ส่งต่อ รพ.แล้ว พร้อมเจอคนไทยกลับจากต่างประเทศมีไข้ 38 คน ด้าน “สุวรรณภูมิ” เผยยอดผู้โดยสารหาย 97.3% เที่ยวบินหด 85.5% จากปีก่อน

รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า–ออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจำวันที่ 3 เม.ย. 2563 โดยข้อมูลณวันที่ 2 เม.ย. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 552 คน ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศมีไข้ 38 คน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผล Lab ออกมาเป็น Negative จำนวน 37 คน จึงให้เข้าประเทศ และให้ไป State quarantine ส่วนอีก 1 คน อยู่ระหว่างรอผล Lab รวมทั้งพบลูกเรือเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 1 คน ส่งต่อโรงพยาบาล และในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,011 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 เม.ย. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 188 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 185 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 74 คน ตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

ศูนย์ EOC ยังเปิดเผยอีกว่า จากข้อมูลดังกล่าวนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 147 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 96 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินขาออกจำนวน 46 เที่ยวบิน  และเที่ยวบินขาเข้าจำนวน 50 เที่ยวบิน ในส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 51 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินขาออกจำนวน 26 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาเข้าจำนวน 25 เที่ยวบิน

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า – ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,552 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2,563 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,011 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 552 คน ในส่วนผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1,989 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 709 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,280 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 85.5% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 97.3%