เช็คด่วน! ‘การรถไฟฯ’ แจ้งหยุดเดินรถ ‘สายเหนือ-อีสาน-ใต้’ รวม 31 ขบวน รับประกาศเคอร์ฟิว มีผลตั้งแต่วั้นนี้

“การรถไฟฯ” แจ้งหยุดเดินรถ “สายเหนือ-อีสาน-ใต้” รวม 31 ขบวน สอดรับประกาศ “เคอร์ฟิว” มีผลตั้งแต่วันนี้ (3 เม.ย. 63) แนะผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้ว แจ้งขอคืนเงินตามระเบียบฯ กำหนด

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ข้อ 1.ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น การรถไฟฯ จึงได้แจ้งงดเดินขบวนรถเส้นทางทางไกล จำนวน 31 ขบวน ทั้งในสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน), สายเหนือ และสายใต้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ เส้นทางสายเหนือที่การรถไฟฯ งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 นั้น มีจำนวน 7 ขบวน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9, ขบวนรถด่วนที่ 51, ขบวนรถเร็วที่ 109 ขณะที่ เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 10, ขบวนรถด่วนที่ 52 รวมถึงเส้นทางกรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 107 และ 108 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 จะงดเดินขบวนรถ 1 ขบวน ได้แก่ เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 102

ในส่วนของสายอีสานนั้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 จำนวน 12 ขบวน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนที่ 67, ขบวนรถเร็วที่ 139, ขบวนรถเร็วที่ 141, ขบวนรถเร็วที่ 145 ขณะที่ เส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22, ขบวนรถด่วนที่ 68, ขบวนรถเร็วที่ 140, ขบวนรถเร็วที่ 142 รวมถึงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคายขบวนรถด่วนที่ 77, ขบวนรถเร็วที่ 133 และเส้นทางหนองคาย-กรุงเทพขบวนรถด่วนที่ 78 และขบวนรถเร็วที่ 134 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 3 ขบวน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21, เส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 146 และขบวนรถเร็วที่ 136

ขณะที่ สายใต้นั้น ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 จะงดเดินขบวนรถ จำนวน 8 ขบวน ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37, เส้นทางสุไหงโก-ลก-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38, เส้นทางกรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45, เส้นทางปาดังเบซาร์-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46, เส้นทางกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช ขบวนรถด่วนที่ 85, เส้นทางนครศรีธรรมราช-กรุงเทพ ขบวนรถด่วนที่ 86, เส้นทางกรุงเทพ-กันตัง ขบวนรถเร็วที่ 167 และเส้นทางกันตัง-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 168

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารแล้ว สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว เพื่อรับเงินคืนได้ตามระเบียบของการรถไฟฯ หากต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางรถไฟ สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่สายด่วน โทร. 1690