บอร์ด รฟท. ไฟเขียวสั่งจ้าง ‘เนาวรัตน์พัฒนาการ’ สร้างอุโมงค์ไฮสปีดไทย-จีน สัญญา 3-2 ด้าน ‘วรวุฒิ’ เผย ‘โควิด’ ฉุดผู้โดยสารเส้นทางไกลหายกว่า 80%

บอร์ด รฟท. ไฟเขียวสั่งจ้าง เนาวรัตน์พัฒนาการก่อสร้างอุโมงค์สัญญา 3-2 รถไฟไทยจีน 4.27 พันล้าน เร่งสรุป EIA ภายใน 2 เดือน ยันโปรเจ็กต์เดินหน้าตามแผน ด้าน วรวุฒิเผย โควิด-19” ฉุดผู้โดยสารทางไกลหายกว่า 80% ประเมินสถานการณ์รายวัน เล็งปิดให้บริการบางเส้นทางเพิ่ม

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. วันนี้ (1 เม.. 2563) ว่า บอร์ด รฟท. มีมติอนุมัติสั่งจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างงานสัญญาที่ 3-2 งานโยธาอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร วงเงิน 4,279.328 ล้านบาท ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีน ช่วงกรุงเทพมหานครหนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานครนครราชสีมา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน นับจากนี้ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา และเริ่มต้นก่อสร้างต่อไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่า การดำเนินการยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกัน บอร์ด รฟท. ยังมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างงานสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้า และเครื่องกลรวมตู้รถไฟฟ้า โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางชื่อรังสิต (สัญญาที่ 3A) และช่วงบางชื่อตลิ่งชัน (สัญญาที่ 3B) ของกิจการร่วมค้า MHSC (บริษัท MITSUBISHI Heavy Industrial Ltd บริษัท Hitachi และบริษัท Sumitomo Corporation) มูลค่าสัญญา 32,399.99 ล้านบาท เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรค ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง พร้อมทั้งต้องมีการหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) อย่างไรก็ตาม บอร์ด รฟท. ให้กลับไปพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าว จะมีผลกระทบกับการเปิดเดินรถหรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะขยายระยะเวลาไปถึงเมื่อใด โดยต้องรอผลการพิจารณาอีกครั้งก่อน

นายวรวุฒิ กล่าวต่ออีกว่า บอร์ดรฟท. ยังมีมติอนุมัติกู้เงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 11,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินทดแทนหมุนเวียน (Working Cap) โดยเป็นการกู้เงินปกติของการรถไฟฯ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ และการออกประกาศเชิญชวนจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการสถานีกลางบางซื่อ ตามที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอรูปแบบมา โดยบอร์ด รฟท. ได้เสนอให้ไปปรับรูปแบบอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการสรุปรูปแบบและแนวทางต่อไป

ในส่วนของสถานการณ์การเดินรถไฟให้บริการล่าสุด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) นั้น นายวรวุฒิ กล่าวว่า ตอนนี้การเดินรถไฟในเส้นทางทางไกลลดลงประมาณ 70-80% ซึ่งในขณะนี้ฝ่ายบริหารของการรถไฟฯ ได้มีการพิจารณา พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในทุกวัน เพื่อปรับลดหรือยกเลิกเดินรถในบางเส้นทาง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะมีการรายงานให้ทราบต่อไป