‘ศูนย์ EOC’ เผยวันนี้! พบผู้โดยสาร 19 คน กลับจากอินโดฯ หลังเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ผลคัดกรองเป็น ‘บวก’ ส่งต่อ รพ.แล้ว

ศูนย์ EOC” เผยผลคัดกรองวันนี้! พบ 19 ผู้โดยสารผล Lab เป็น บวกหลังกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาอินโดฯส่งต่อ รพ. แล้วด้าน สุวรรณภูมิยอดผู้โดยสารหดต่อเนื่องขาเข้าระหว่างประเทศเหลือไม่ถึง1 พันลดลง 93% จากปีก่อน

รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(EMERGENCY OPERATION CENTER หรือEOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจำวันที่ 31 มี.. 2563 โดยข้อมูลวันที่ 30 มี.. 2563 เวลา 00.00-23.59 . นั้น

ทั้งนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 995 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) แต่ได้เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่กลับจากการไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 27 คนส่งตรวจมีผล Lab เป็นบวก (Positive) จำนวน 19 คนจึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาลและผลLab เป็นลบ (Negative) จำนวน 8 คน สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) เพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วันสำหรับการคัดกรองผู้โดยสารขาออกรวมทั้งสิ้น 6,302 คนพบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์PUI จำนวน1 คนจึงได้นำส่งต่อโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 มี.. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลีจำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 147 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 144 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ(Overstay) จำนวน 95 คน และตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากข้อมูลในวันดังกล่าวนั้น มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 202 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 106 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 52 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 54 เที่ยวบิน ในส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 96 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 48 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 48 เที่ยวบิน

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนทั้งสิ้น 11,355 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 7,297 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 6,302 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 995 คน ในส่วนผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 4,058 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 848 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 3,210 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 81.2%  และจำนวนผู้โดยสารลดลง 93%