‘สุวรรณภูมิ’ จัดพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ‘ชาวไทย-ต่างชาติ’ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน พร้อมเตรียมของว่างให้บริการฟรี!

“สุวรรณภูมิ” จัดห้อง Holdroom พื้นที่พักคอยผู้โดยสาร “ชาวไทย-ต่างชาติ” หลังเดินทางเข้าไทยแต่เอกสารไม่ครบถ้วน พร้อมเตรียมของว่างให้บริการฟรี!

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (suthirawat suwannawat) โดยมีใจความว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดเตรียมห้อง Holdroom ของ Gate D3 และ D4 ไว้เป็นพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีเอกสารประกอบการเดินทางไม่ครบถ้วน 

โดยหากเป็นผู้โดยสารชาวไทย จะต้องรอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจึงจะเข้าเมืองได้ ส่วนผู้โดยสารชาวต่างชาติจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองและต้องกักตัวไว้ เพื่อรอส่งกลับสถานีต้นทาง โดยภายในห้องดังกล่าว ทสภ. ได้จัดให้มีมุมของว่างพร้อมเครื่องดื่มให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารอีกด้วย

ภาพประกอบจาก : เฟซบุ๊ก (suthirawat suwannawat)