‘การรถไฟฯ’ งดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยววันหยุด 4 เส้นทาง ผดส.แจ้งขอคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา

“การรถไฟฯ” ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 4 เส้นทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางหนีไวรัสโควิด–19 ด้าน “ผู้โดยสาร” ขอคืนเงินค่าตั๋วได้เต็มราคา ตั้งแต่ “วันนี้” เป็นต้นไป

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม 

โดยการรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับขบวนรถพิเศษที่งดเดินมีจำนวน 8 ขบวน ดังนี้ 

  1. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 915/916 งดเดินจาก กาญจนบุรี-น้ำตก-กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
  2. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 909/910 งดเดินจาก กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
  3. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 งดเดินจาก กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
  4. ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 997/998 งดเดินจาก กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับ ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง