กพท. เตือน! ‘สายการบิน’ ห้ามหยุดบินทั้งเส้นทางใน-ตปท.เกิน 15 วัน ก่อนได้รับอนุญาต

กพท. เตือน “สายการบิน” ห้ามหยุดบินทั้งเส้นทาง “ในประเทศ-ต่างประเทศ” เกิน 15 วัน ก่อนได้รับอนุญาต ตามข้อบังคับกบร. ลั่น! หากแคนเซิลไฟลท์แล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า กพท. ได้เชิญสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 9 สายการบิน เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน โดยมีสายการบินเข้าร่วมได้แก่ 1.สายการบินไทย 2.สายการบินไทยสมายล์ 3.สายการบินนกแอร์ 4.สายการบินนกสกู๊ต 5.สายการบินไทยแอร์เอเชีย 6.สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 7.สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 8.สายการบินไทยเวียตเจ็ท และ 9.สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ทั้งนี้ สายการบินใดที่มีความประสงค์ยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศเกิน 15 วัน ต้องขออนุญาตมายัง กพท. และต้องได้รับการอนุญาตก่อน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ

โดยในส่วนสายการบินที่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553”

อย่างไรก็ตาม กพท.ในฐานะผู้ที่กำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย เข้าใจดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมาก และต่อการประกอบธุรกิจของสายการบิน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการหามาตรการช่วยเหลือสายการบินต่างๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบเที่ยวบินที่จะเดินทาง และติดตามข่าวสารจาก กพท. และสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วยอย่างใกล้ชิด หากท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้โดยสารสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ กพท. ได้ที่ www.caat.or.th/complaint และสามารถติดตามสถานการณ์การเดินทางที่เกี่ยวกับโควิด-19 ได้ที่ www.caat.or.th/corona