กพท. ยกเว้นพิเศษให้ ‘ผู้โดยสารต่างชาติ’ เปลี่ยนเครื่องที่ไทยไม่เกิน 24 ชม. ใช้ ‘Fit to Fly’ ใบเดียว

กพท. แจ้งยกเว้นพิเศษให้ผู้โดยสารต่างชาติเดินทางเปลี่ยนเครื่องที่ไทย ไม่เกิน 24 ชม. ใช้ใบรับรองแพทย์ “Fit to Fly” ใบเดียว มีผลทันที-31 มี.ค. นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ระบุว่า ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม (Transit) จะได้รับการยกเว้นจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยการยกเว้นนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 เวลา 23.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นจากประกาศ กพท. ดังกล่าว ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

  1. เป็นผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่ 3 มีเวลาเปลี่ยนเครื่อง (Transit ในประเทศไทย) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  2. มีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly

สำหรับ ผู้ที่เข้าเงื่อนไข สามารถใช้เอกสารคัดกรองก่อน Check-in เป็นใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ใบเดียวเท่านั้น  (ใบที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง) โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 และไม่ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ผู้โดยสาร Transit ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ Transit และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่บังคับใช้ ณ ท่าอากาศยานที่ Transit ในประเทศไทยเท่านั้น