‘สมาคมรถตู้กรุงเทพ-ปริมณฑลฯ’ บุกยื่นหนังสือ ‘คมนาคม-ขบ.-ขสมก.’ ร้องขอพักจ่ายเงิน 6 เดือน หลังเจอ ‘โควิด-19’ พ่นพิษ-รัฐปิดพื้นที่

“สมาคมรถตู้กรุงเทพ-ปริมณฑลฯ” ทนพิษโควิด-19 ไม่ไหว! บุกยื่นหนังสือ “คมนาคม-ขนส่งฯ-ขสมก.” ขอพักจ่ายค่าตอบแทน ขสมก. พร้อมไม่คิดดอกเบี้ย-พักจ่ายค่าเช่าซื้อรถกับแบงค์ 6 เดือน หลังรัฐประกาศปิดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดฯ

นายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มี.ค. 2563) ตนพร้อมด้วยสมาชิกของสมาคมฯ บางส่วน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือ เรื่อง ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนางบุษยา สุระมานะ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับหนังสือแทน พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไปยื่นหนังสือใจความเดียวกันที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด้วย

ทั้งนี้ ด้วยทางสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ได้รับเป็นตัวแทน ผู้ประกอบการรถตู้ที่ขึ้นตรงกับ ขสมก. และเป็นผู้ประกอบการร่วมให้บริการสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้ง ยังมีการปิดพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงส่งผลกระทบโดยตรงกับ ผู้ประกอบการรถตู้ทุกเส้นทาง ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าครองชีพปัจจุบัน จึงทำให้มีภาระหนี้สินมากขึ้น เพราะปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบของภาครัฐ ซึ่งมีคู่สัญญาครอบคลุม

โดยสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการรถตู้หมวด 1 และหมวด 4 ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคระบาดดังกล่าวนั้น จึงขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณาตามความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ดังนี้ 1.ขอพักชำระค่าตอบแทนกับ ขสมก. โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ/หรือจนกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฯ จะสิ้นสุดลงตามประกาศของภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องไม่คิดคำนวณดอกเบี้ยระหว่างหยุดพักชำระด้วย และ 2.การขอพักชำระค่าเช่าซื้อรายเดือนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ที่ได้มีการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่คิดควบรวมดอกเบี้ยระหว่างหยุดพักชำระ