‘ทางหลวงฯ’ แจ้งปิดการจราจรสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ดีเดย์! วันนี้-5 เม.ย. 63 ช่วงเวลา 9 โมง-4 ทุ่ม

“ทางหลวงฯ” แจ้งปิดการจราจร “สะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4” ดีเดย์! วันนี้-5 เม.ย. 63 ช่วงเวลา 9 โมง-4 ทุ่ม เพื่อติดตั้งคานสะพาน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ระบุว่า ทล. แจ้งปิดการจราจรบริเวณโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4  เพื่อสกัดแบริเออร์เตรียมติดตั้งคานสะพานส่วนขยาย ตามรายละเอียด ดังนี้

1.บริเวณจุดกลับรถใต้ทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากพุทธมณฑลจะเดินทางไปถนนพุทธมณฑลสาย 4 ให้ใช้สะพานต่างระดับพุทธมณฑลมุ่งหน้าศาลายา เมื่อลงสะพานต่างระดับแล้วกลับรถหน้าหอนาฬิกาแล้วตรงไปถนนพุทธมณฑลสาย 4

2.บริเวณสะพานพุทธมณฑลสาย 4 – กรุงเทพ ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนพุทธมณฑลจะเดินทางไปกรุงเทพ ให้ใช้สะพานต่างระดับพุทธมณฑลมุ่งหน้าศาลายา เมื่อลงสะพานต่างระดับแล้วกลับรถบริเวณหอนาฬิกาแล้วเบี่ยงซ้ายเข้ากรุงเทพ

3.บริเวณสะพานศาลายา – พุทธมณฑล ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากศาลายา และจังหวัดนครปฐม จะเดินทางไปถนนพุทธมณฑล ให้ใช้ถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า แล้วไปกลับรถที่ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แล้ว เลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปถนนพุทธมณฑล

4. บริเวณสะพานพุทธมณฑลสาย 4 – ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนพุทธมณฑลจะเดินทางไปศาลายา ให้เบี่ยงซ้ายมุ่งสู่จังหวัดนครปฐมแล้วกลับรถบริเวณทางหลับรถถนนพุทธมณฑลสาย 5 แยกซ้ายออกสู่ถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 แยกซ้ายมุ่งหน้าศาลายา

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)