ด่วน! ‘ไทยสมายล์’ ประกาศหยุดบินเส้นทางบินระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ดีเดย์ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

“ไทยสมายล์” ประกาศหยุดบินเส้นทาง “ระหว่างประเทศ” ทุกเส้นทางชั่วคราว ดีเดย์ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป พร้อมขอเงินคืนเต็มจำนวน-เปลี่ยนแปลงไฟลท์ได้

รายงานข่าวจากสายการบินไทยสมายล์ ระบุว่า สายการบินไทยสมายล์ ประกาศหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวก ดังนี้

  • การขอคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองโดยระบุ การขอคืนเงินตามเงื่อนไขบัตรโดยสาร ผ่าน  https://member.thaismileair.com/customerservice/refund
  • ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินสามารถทำได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่

  • ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ
  • อีเมลcustomer.service@thaismileair.com
  • Call Center โทร. 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง