‘แอร์พอร์ต เรล ลิงก์’ รณรงค์ ‘Social Distancing’ ในระบบรถไฟฟ้า ป้องกัน ‘โควิด-19’

“รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ออกมาตรการ Social Distancing รณรงค์ให้ผู้โดยสารสร้างระยะห่างในระบบรถไฟฟ้า ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19”

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารในการใช้บริการนั้น ล่าสุดได้เพิ่มการรณรงค์ Social Distancing การสร้างระยะห่าง และลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็นในระบบรถไฟฟ้า เพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน เว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณภูมิ รวมถึงยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า ขณะเดียวกัน ขอแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บัตรสมาร์ทพาสแทนการใช้เหรียญโดยสาร

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับการรณรงค์ดังกล่าว ทั้งการกำหนดจุดยืนบริเวณต่างๆ ทั้งจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร จุดตรวจอุณหภูมิ หรือจุดยืนในลิฟต์ รวมทั้งจัดพื้นที่ในระบบรถไฟฟ้าให้แก่ สมาคม ชมรม หรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจตั้งบูธจำหน่ายหน้ากากผ้าในราคายุติธรรม รวมทั้งมียโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วนวันจันทร์-ศุกร์ สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) ที่จะเริ่มวันที่ 30 มี.ค. 2563 นี้อีกด้วย