‘โควิด-19’ เล่นงานหนัก! ‘สหกรณ์แท็กซี่ฯ’ บุก ‘ขนส่งฯ’ วอนเจรจาผู้เช่าซื้อ-ผู้ ปกก. ลดค่าใช้จ่าย

“สหกรณ์แท็กซี่ฯ” บุกยื่นหนังสือ “ขนส่งฯ” หลังโดนพิษ “โควิด-19” เล่นงาน กระทบหนักผู้โดยสารหด วอนเร่งเจรจา “ผู้ให้เช่าซื้อ-ผู้ประกอบการ” ออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (23 มี.ค.63) ตนได้มารับหนังสือข้อเรียกร้อง จากนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ถึงความเดือนร้อนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดจำนวนลงมาก ทำให้ไม่มีรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเช่าซื้อรถ และไม่มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ 

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่ อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสมาคมผู้เช่าซื้อและสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ แล้ว และหลังจากนี้จะได้จัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป