‘กรมท่าอากาศยาน’ เข้มคัดกรองผู้โดยสารทุกสนามบินภูมิภาค พร้อมจัดระยะห่างที่นั่ง-จุดตรวจบัตรโดยสาร ตามมาตรการ ‘กรมควบคุมโรค’

“กรมท่าอากาศยาน” สั่ง ผอ.สนามบินภูมิภาคทุกแห่ง เข้มตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ ป้องโควิด-19 พร้อมสนอง “กรมควบคุมโรค” จัดเว้นระยะห่างบริเวณที่นั่ง-จุดรอตรวจบัตรโดยสาร

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ (ผอ.) ท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวดและให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 

โดยเพิ่มจุดคัดกรองผู้ใช้บริการที่จะเข้ามายังตัวอาคารที่พักผู้โดยสาร (Entry scan) และการคัดกรองของผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบิน( Entry scan) ซึ่งเป็นการคัดกรองครั้งที่ 2 ก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบิน และการคัดกรองผู้โดยสารที่ลงมาจากเครื่องบินและผู้ใช้บริการ (Exit scan) ก่อนที่จะออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยให้ท่าอากาศยานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยทางการแพทย์ ในการคัดกรองผู้ใช้บริการดังกล่าวที่ท่าอากาศยานนั้นๆ

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของท่าอากาศยานทุกคนได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน และหากมีการตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามขั้นตอน กำชับให้เตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ 

ทั้งนี้ ทย.ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ให้ท่าอากาศยานการปรับเปลี่ยนระยะห่างของการจัดเก้าอี้สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณท่าอากาศยาน การกำหนดระยะห่างจุดยืนระหว่างรอตรวจบัตรโดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน เป็นต้น