เริ่มวันนี้ทันที! ‘ศักดิ์สยาม’ สั่งทุกหน่วยงานด้านการเดินทางภายในประเทศ เข้มคัดกรองผู้โดยสาร สกัด ‘โควิด-19’

“ศักดิ์สยาม” สั่งทุกหน่วยงานด้านการเดินทางภายในประเทศ เข้มคัดกรองผู้โดยสารสกัด “โควิด-19” เริ่ม 7 มาตรการวันนี้ทันที! พร้อมให้รายงานผลทุกวัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของประชาชนในประเทศ ดำเนินการ 7 มาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารก่อนการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับ 7 มาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารนั้น ได้แก่ 

  1. ให้คัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ประตูทางเข้า (Entry Scan) ก่อนเข้าไปในบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสาร 
  2. ให้คัดกรองผู้โดยสาร Entry Scan ครั้งที่ 2 ก่อนเข้าไปในยานพาหนะ
  3. ให้คัดกรองผู้โดยสาร รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนก่อนประตูทางออก (Exit Scan) เมื่อจะออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร
  4. ในกรณีที่พบว่า มีประชาชน หรือผู้โดยสาร หรือผู้ปฎิบัติงาน มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดำเนินการส่งตัวบุคคลดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
  5. การจำหน่ายตั๋วเดินทาง และการจัดที่นั่งบน ยานพาหนะนั้น ให้เว้นระยะห่างตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  6. แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย และ แว่นตาตลอดการเดินทาง
  7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวัน