เฮ! ‘แอร์พอร์ต เรล ลิงก์’ ปรับลดราคาเหลือ 25 บาทตลอดสาย ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน เอาใจผู้ถือบัตร ‘สมาร์ทพาส’ ดีเดย์ 30 มี.ค.นี้

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ลดภาระค่าครองชีพ ปชช. ปรับลดอัตราค่าโดยสาร 3 เดือน เหลือ 15-25 บาท ช่วงเวลาเร่งด่วน วันจันทร์-ศุกร์ สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป ดีเดย์ 30 มี.ค.นี้

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวัน ตามที่ได้รับมอบหมายนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จึงมีมาตรการลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour) วันจันทร์-ศุกร์ ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 05.30-07.00 น., 10.00-17.00 น. และ 20.00-24.00 น. ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) จากอัตราค่าโดยสารปกติ 15-45 บาท เหลือ 15-25 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะคิดอัตราค่าโดยสารสถานีแรก 15 บาท สถานีที่สอง 20 บาท และสถานีที่ 3 เป็นต้นไปคิดค่าโดยสาร 25 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป