‘สุวรรณภูมิ’ แจงมาตรการคลีนนิ่ง หลังพบ จนท.ทำงานภายในคาร์โก้ติดโควิด-19 พร้อมตั้งจุดคัดกรอง 7 จุด-เพิ่มความถี่ทำความสะอาด

“สุวรรณภูมิ” แจงมาตรการทำความสะอาด หลังพบเจ้าหน้าที่สายการบินปฏิบัติงานภายในคาร์โก้ติดโควิด-19 พร้อมตั้งจุดคัดกรอง 7 จุด เพิ่มความถี่การคลีนนิ่ง

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทสภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบิน KOREAN AIRLINES ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังสินค้า ซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทราบผลเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 สำนักงาน KOREAN AIRLINES ได้ปิดเพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมกับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ คลังสินค้าการบินไทยซึ่งสายการบิน KOREAN AIRLINES เป็นลูกค้าเช่าพื้นที่ ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่นกันหลังจากทราบว่ามีพนักงาน KOREAN AIRLINES ติดเชื้อดังกล่าว และ ทสภ. จึงมีการยกระดับมาตรการป้องกันโดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานและผู้มาใช้บริการทุกคน 7 จุด ดังนี้ อาคารสำนักงานเขตปลอดอากร ทสภ. (BFZ), อาคารจอดรถยนต์ P-1 / ห้องงานออกบัตรบุคคลและยานพาหนะ (P-1) และโรงอาหาร P-1, ห้องออกบัตรฯ (GH-1), จุด Access Control ขาเข้า เขตปลอดอากร ทสภ., จุดตรวจสอบสินค้า (Checking Post) ขาเข้า เขตปลอดอากร ทสภ., อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ทสภ. (BC), อาคารจอดรถยนต์ P-2 และโรงอาหาร P-2

ขณะเดียวกัน กรณีหากพบพนักงานและผู้มาใช้บริการมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรโดยการทำความสะอาดด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม ห้องอาหารในเขตพื้นที่ปลอดอากรจะมีการจัดพื้นที่โดยให้นั่งห่างกัน และเน้นให้ซื้อกลับไปทานแบบจานเดียว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการคลังสินค้าในพื้นที่ปลอดอากรของ ทสภ. รายใหญ่มี 2 ราย คือ การบินไทย และ BFS โดยทั้ง 2 รายมีมาตรการการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ และมีมาตรการการทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ทสภ. มีมาตรการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเขตปลอดอากร โดยเพิ่มรอบความถี่ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโดยเน้นตามสถานที่และจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ขนของ ราวจับทางเดิน ราวจับบันได ประตูเข้า-ออกทุกๆ 2 ชั่วโมง เช็ดทำความสะอาดและพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถเวียนและรถตู้ให้บริการภายในเขตปลอดอากร ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับให้บริการตามจุดต่างๆ ในอาคารภายในเขตปลอดอากร ตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารขนถ่ายสินค้า โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจี คาร์โก้ จำกัด (BFS)