‘ทางหลวงฯ’ อัดงบ 3,465 ล้าน ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี แก้จราจรสาหัส-รองรับ ศก.ขยายตัว คืบหน้ากว่า 68% คาดแล้วเสร็จ ก.ย. 63

“กรมทางหลวง” อัดงบ 3,465 ล้าน ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี แก้ปัญหาจราจรสาหัส-รองรับเศรษฐกิจขยายตัว คืบหน้ากว่า 68% คาดแล้วเสร็จ ก.ย. 63

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ระบุว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี บนทางหลวงหมายเลข 331 ระหว่าง กม.37-กม.49 และงานก่อสร้างขยายถนน ทล.331 ระหว่าง กม.49-กม.37 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง-บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระยะทางรวม 11.83 กิโลเมตร (กม.) โดยในขณะนี้คืบหน้า 68%

สำหรับทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน ลักษณะการก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตและงานก่อสร้างถนน ลักษณะเป็นผิวทางคอนกรีต เป็นการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักจากเดิม 4 ช่องจราจร ไป-กลับ เพิ่มเป็น 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ซึ่งช่องจราจรทั้งหมดจะอยู่ในเขตทางหลวง ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม งบประมาณ 3,465 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2563 ซึ่งจะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณทางแยก  รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง