บอร์ด ทอท. ไฟเขียวแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.2 หมื่นล้าน พร้อมเห็นชอบ ‘คิง เพาเวอร์’ บริหาร Pick-Up Counter

บอร์ด ทอท. ไฟเขียวแผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.2 หมื่นล้าน รับผู้โดยสาร 40 ล้านคน/ปี พร้อมเห็นชอบ “คิง เพาเวอร์”  บริหาร Pick-Up Counter พ่วงอนุมัติมาตรการช่วยผู้ประกอบการช่วง “โควิด-19”

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. วันนี้ (18 มี.ค. 2563) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 3.2 หมื่นล้านบาท โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันรองรับได้ 30 ล้านคนต่อปี อย่างไรก็ตาม หลังจากบอร์ดเห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม ก่อนส่งต่อไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเปิดประมูลโครงการต่อไปในปี 2563-2564 ควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 เสนอต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ แผนพัฒนาดอนเมืองเฟส 3 ประกอบด้วย งานพัฒนาอาคารรอบสนามบินและงานก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าอัตโนมัติ (APM)  ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรรวม 5 สถานี เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางภายในท่าอากาศยานดอนเมืองทั้งอาคารจอดรถ พื้นที่เชิงพาณิชย์และอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนพัฒนาก่อสร้างอาคารและหลุมจอดเครื่องบินเพิ่ม 12 หลุมจอด รวมถึงแผนก่อสร้างอาคาร Junction Terminal พื้นที่ประมาณการเบื้องต้น 1 แสนตารางเมตร อยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสารที่สองกับพื้นที่ขนส่งสินค้า (Cargo) เน้นพัฒนาหลากหลายรูปแบบทั้งร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า Sky Plaza ตลอดจนโรงแรมสนามบิน (Airport Hotel) พร้อมก่อสร้างอาคารจอดรถความจุ 3,000คันและอาคารจอดรถระยะยาวโดยใช้ระบบขนส่ง APM เชื่อมการเดินทางและเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงกับ Junction Terminal อีกด้วย

รายงานข่าวระบุต่อว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินงานในการประกอบกิจการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-Up Counter) ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีผู้ชนะประมูล คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KPDC) ได้สิทธิ์เข้าบริหารจัดการพื้นที่ตามอายุสัญญาสัมปทานใหม่ 10 ปี 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 ธันวาคม 2575 นอกจากนี้ บอร์ด ทอท. ยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เช่น ปรับลดค่าบริการการขึ้น-ลงอากาศยาน (Landing charge) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลด 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินเข้าหรือออกประเทศกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะมีการเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่ออนุมัติก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

ขณะเดียวกัน บอร์ด ทอท.ได้อนุมัติซื้อประกันภัยให้กับพนักงาน ทอท.ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการปฎิบัติหน้าที่หน้างาน 6 สนามบินที่ ทอท.รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งคาดว่าพนักงานที่จะอยู่ในค่ายได้รับประกันภัย ซึ่งคลอบคลุมบุคลากรของ ทอท. ขณะที่มาตรการป้องกันด้านอื่นๆ นั้น ขณะนี้ ทอท.ได้ออกประกาศห้ามพนักงาน ทอท.เดินทางไปต่างประเทศ และอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการให้พนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ (Head Office) ให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในระยะต่อไปตามสถานการณ์