‘แอร์พอร์ต เรล ลิงก์’ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’

“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” อำนวยความสะดวก-สร้างความมั่นใจใช้บริการแก่ผู้โดยสาร

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจุบันที่ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นกว่าเดิมจากที่ปฏิบัติอยู่แล้ว 

สำหรับมาตรการต่างๆ นั้น ได้แก่ 1.จัดพนักงานทำความสะอาดคอยประจำจุดต่างๆในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า หรือจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ บริเวณตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ บริเวณช่องแตะบัตรโดยสาร หน้าห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ภายในห้องน้ำ บริเวณราวจับต่างๆ บันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสาร รวมถึงพื้นที่บริเวณชั้นชานชาลาทุกสถานีตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ

2.จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่มาใช้บริการ โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบ มือถือ(Hand Held Thermometer)เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 3.จัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตลอดเวลา หากพบผู้ที่มาใช้บริการมีอาการผิดปกติ ขอให้ทำการช่วยเหลือ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกหลักสุขอนามัย รวมถึงเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนหมั่นสำรวจสุขภาพตนเองอยู่เสมอ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และรีบไปพบแพทย์ทันที

4.ติดตั้ดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่างๆทุกสถานี 5.จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ออกตรวจตราดูความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชนตามสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้าทุกวัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ 6.เพิ่มความถี่การทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้าในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง ได้แก่ เก้าอี้โดยสาร ราวจับภายในขบวนรถไฟฟ้า รวมถึงห้องควบคุมรถไฟฟ้าทุกขบวนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนจะเริ่มให้บริการทุกวัน และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนหลังจากปิดให้บริการทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

7. เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ห้องจัดเก็บรายได้ ห้องควบคุมประจำสถานี ห้องพักของพนักงาน และห้องอื่นๆ ทั้ง 8 สถานี เพื่อให้ทุกพื้นที่เกิดความสะอาด และ ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 8.เน้นย้ำพนักงานทุกส่วนงานให้ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาความสะอาด และหมั่นตรวจดูพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 9.นายสถานีทำการตรวจตราความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีก่อนเริ่มให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงพนักงานทำความสะอาด โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดร่างกายของตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

10.ทำการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทุกสถานี เพื่อคัดกรองและตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 11.ก่อนเริ่มให้บริการ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเหรียญโดยสาร(TOKEN) เพื่อความสะอาด และให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 12.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ และวิธีป้องกันตนเองให้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงผ่านสื่อทุกช่องทาง ได้แก่ Website Facebook Twitter Instragram รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่าน จอ LED และจอ Mobile Charger ภายในพื้นที่สถานีทุกสถานี

13.มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้หาแนวทางในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการ 14.ทางบริษัทฯ ดำเนินการออกประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ 15.ผู้บริหารเน้นย้ำให้ทุกส่วนงานสำรวจอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกผู้ที่มาใช้บริการด้วย อาทิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เป็นต้น