‘สระบุรี’ เปิด ‘App งานดี’ เพิ่มช่องทางหางานออนไลน์-อัพเกรดพัฒนาเมือง

“สระบุรีพัฒนาเมือง” เปิด “App งานดี” เพิ่มช่องทางหางานออนไลน์ ขยายกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสร้างงาน-รายได้คนในพื้นที่ หวังอัพเกรดการพัฒนาเมือง

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า การจัดทำแอปพลิเคชั่น “App งานดี” เป็นโครงการต่อยอดจากแผนการเดิมที่จัดทำแอปขึ้นมา เพื่อหางานให้ผู้สูงวัยได้รับงานไปทำช่วงว่างงาน ให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประการสำคัญยังมีส่วนด้านการพัฒนาเมืองอีกทางหนึ่งด้วย

“แอปนี้เป็นการต่อยอดโครงการ เพื่อให้เปิดกว้างกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอายุเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น เพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังมองหางานทั่วไป เน้นประชาชนในพื้นที่สระบุรี แก่งคอย และพื้นที่โดยรอบ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาเมืองจะเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชน สร้างงานให้ประชาชนโดยไม่ต้องออกไปหางานนอกพื้นที่ หางานให้คนและหาคนให้งานได้อย่างตรงตามความต้องการจริงๆ ประการสำคัญภาครัฐสามารถสร้างงานให้สระบุรีได้ตรงตามเป้าหมาย ใช้งบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง” นายนพดล กล่าว

ด้านนางสาวอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กรรมการบริหาร บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาจำนวน 5 แสนบาท จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นโครงการที่ สกสว. ร่วมกับสำนักงานประสานงานและสังเคราะห์โครงการบูรณาการด้านการพัฒนาเมือง นำโดย ดร.ปิยะนุช ธูปถมพงศ์ หัวหน้าโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program (TRP) ปี 2562 เรื่องการจัดทำแผนบูรณาการจังหวัด ออกแบบ และพัฒนาเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าจะต้องเป็นงานการวิจัยในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาเมือง ซึ่งจังหวัดสระบุรี ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่ประชากรแฝงมีจำนวนมาก

สำหรับแรงบันดาลใจในการพัฒนา App งานดี นั้น มองว่าท้ายที่สุด เรื่องปากท้องของประชาชนมีความสำคัญ หากอยากได้บุคลากรเข้ามาร่วมพัฒนาจังหวัดจะต้องสร้างเรื่องปากท้องของคนในจังหวัดให้เข้มแข็งก่อน มีงานทำ มีรายได้ และเข้มแข็ง หรือมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงาน จึงอยากให้แอปนี้ เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือสังคมช่วยประชาชนทุกเพศทุกวัยให้มีงานทำ เป็นองค์ความรู้ให้ภาคส่วนที่สนใจนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรีโดยต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหาที่พบ คือ ธุรกิจระดับเอสเอ็มอีขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานจะถูกป้อนเข้าไปให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่มากกว่า อีกทั้งผู้ที่จบการศึกษาก็อยากเข้าไปทำงานในเมือง หรือในกรุงเทพมหานคร จึงมีแนวคิดวิจัยสำรวจเพื่อหาความต้องการด้านแรงงานแม้ว่าจะพบว่ามีหลายหน่วยงานต่างก็ออกมารวบรวมข้อมูลในเรื่องแรงงานมากมาย แต่ไม่มีการทำวิจัยในเรื่อง KPI ไว้ชัดเจนทำให้ข้อมูลที่ได้มาจึงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

“นอกจากนั้น ยุคใหม่นี้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการแรงงานก็จะประกาศผ่านช่องทางต่างๆได้เอง จึงเป็นช่องโหว่ให้สามารถเข้าหางานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องหางานผ่านสำนักจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งเมื่อได้สอบถามหน่วยงานต่างๆ จึงพบว่ามีการสำรวจข้อมูล แต่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เบื้องต้นได้มีการแชร์ข้อมูลนักศึกษาทั้ง 9 แห่งในพื้นที่ยังไม่ตรงกับที่ภาครัฐสำรวจข้อมูลไว้ ส่งผลให้รู้ว่าการเปิดสาขาการเรียนไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่ ตลอดจนแข่งขันกันเองทั้งๆที่น่าจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ยกตัวอย่างสระบุรีกำลังจะเป็นศูนย์กลางด้านระบบราง แต่ยังไม่มีการเตรียมบุคลากรรองรับเรื่องนี้ในสระบุรี” นางสาวอรอุษา  กล่าว

ในส่วนข้อดีของ “App งานดี” นั้น คือการนำเสนอแอปผ่านไลน์น่าจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายกับคนหมู่มาก ซึ่ง App งานดี มีความโดดเด่นหลายประการ นั่นคือ สามารถระบุเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการหางานไว้ เช่น มีระยะเวลากี่วัน อีกทั้งหากอยู่ในวัยผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดบางประการ จึงเป็นแอปหางานที่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้งผู้หางานและผู้ต้องการแรงงาน รวมถึงแอปนี้ จะช่วยหางานใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไกล เป็นการไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ได้งานที่ทำอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับยังสามารถนำไปจัดทำบิ๊กดาต้าด้านต่างๆ อาทิ โซนไหนมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก อายุและวัยแรงงาน เพื่อนำไปปรับปรุงในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อีก

ขณะเดียวกัน สิ่งสำคัญ App งานดียังจัดระบบประเมินคุณภาพจัดเรตติ้งจากผู้ใช้บริการให้ได้อีกด้วย ผู้หางานยังสามารถใช้งานระบบจากฐานข้อมูลได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจากดาต้าที่แอปนี้มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถขยายแผนธุรกิจให้เป็นบิสิเนสโมเดลด้านอื่นๆต่อไปได้เพื่อสร้างรายได้หรือประเมิน KPI สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการและต่อเนื่องยิ่งขึ้น นอกจากนี้ App งานดีนี้เหมาะสำหรับผู้จ้างงานที่จะมีโอกาสคัดเลือกผู้สมัครได้อย่างตรงตามความต้องการจริงๆ คัดเลือกคนจากเรตติ้งที่ได้คะแนนดีดี พิจารณาข้อมูลผู้สมัครได้อย่างหลากหลายแง่มุม คัดเลือกจากผู้สมัครมีที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานให้สามารถทุ่มเทเวลากับงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

“บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด ล้วนเกิดขึ้นมาจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งพบปัญหาขาดแคลนแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานในตลาดเอสเอ็มอี โดยได้มีการสอบถามข้อมูลแรงงานด้านต่างๆจากหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น มีการสอนโรงเรียนด้านการโรงแรมในระดับอาชีวะหลายแห่งแต่ในพื้นที่สระบุรีกลับไม่มีโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดให้บริการ ผู้จบการศึกษาจึงต้องเข้าไปหางานทำในกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ แรงงานจึงถ่ายเทไปยังจังหวัดอื่นโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อจังหวัดสระบุรี” นางสาวอรอุษา กล่าว

นางสาวอรอุษา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประโยชน์ของบิ๊กดาต้า App งานดี คือ ฐานข้อมูลด้านแรงงานของเรา จึงต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนจริงๆ ซึ่งแอปงานดีจะมีข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ข้อมูลทางธุรกิจให้ขยายธุรกิจสร้างเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจน ตรงตามความต้องการ และวางแผนทางธุรกิจได้ล่วงหน้าได้อีกด้วย โดยข้อดีที่จะได้จากแอปงานดีจะนำไปวิเคราะห์ให้รู้ว่าจะหางานจากไหน ประเภทไหนคงหางานมีความต้องการมากที่สุด ส่วนไหนยังขาดหายไป จะเข้าไปเติมต่อได้อย่างไร มีการลงทุนสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครองรับอย่างไรบ้าง

“แอปงานดีมีประโยชน์กับทุกฝ่าย ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ปัจจุบันข้อมูลเปลี่ยนไปมาก วุฒิการศึกษาจะไม่จำเป็นแล้ว แต่จะเน้นไปที่ทักษะประสบการณ์ตรงกับงานมากขึ้น บางประเภทงานขยับไปสู่ออนไลน์ที่สามารถทำพาร์ทไทม์ได้หรือทำจากที่บ้าน ไม่ต้องใช้พนักงานประจำ แอปงานดีจึงเป็นสื่อในการนำเสนอช่องทางหางานใหม่ๆ ได้อีกด้วยนั่นเอง” นางสาวอรอุษา กล่าว