‘ไทยสมายล์’ ยกเลิกไฟลท์บิน ‘ฮ่องกง’ ชั่วคราว หนีไวรัส ‘โควิด-19’ เริ่ม 13-28 มี.ค.นี้

“ไทยสมายล์” แจ้งยกเลิก 2 ไฟล์ทบินสู่ “ฮ่องกง” ชั่วคราว เริ่ม 13-28 มี.ค.นี้ หลังไวรัส ”โควิด-19” ยังระบาดต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกคืนเงินเต็มจำนวน-เปลี่ยนไฟลท์ไม่เสียค่าธรรมเนียม

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศให้ทุกสายการบินของไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับผู้โดยสารจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและออก 

ทั้งนี้ สายการบินไทยสมายล์ พิจารณาแล้วว่าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวข้อง สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นการชั่วคราวเที่ยวบิน รายละเอียดเส้นทางไป-กลับ ดังนี้

  • เส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE608/WE609 (เที่ยวบินร่วม TG2608/2609) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มีนาคม 2563  
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เที่ยวบินที่ WE630/631 (เที่ยวบินร่วม TG2630/2631) มีผลตั้งแต่วันที่ 16-28 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศจากสายการบินไทยสมายล์อีกครั้ง

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกโดยการคืนเงินเต็มจำนวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้โดยสารยังคงมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สายการบินฯ จะดำเนินการโอนย้ายท่านไปในเที่ยวบินของสายการบินไทย 

ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินสามารถทำได้ภายในอายุบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 15 ธ.ค. 2563 ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม โดยต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) 13 แห่งทั่วประเทศในเวลาทำการ หรือ Call Center โทร 1181, 02-118-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง