‘TMB-ธนชาต’ วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต วางมาตรการเข้มป้องกันลูกค้าและพนักงานธนาคารจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาพร้อมแนะใช้ช่องทางออนไลน์และบัตรในการทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการหยิบจับธนบัตรและเหรียญ

นายปิติตัณฑเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบีกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค COVID-19 ในขณะนี้ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาตมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาติดต่อและพนักงานทุกคนอย่างเต็มที่โดยมีมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ในส่วนของสาขาธนาคารทีเอ็มบีและธนชาตมีการเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (ทุก 30 นาที) ในบริเวณจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายในทุกสาขาตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาใช้บริการในสาขาจนออกจากสาขาและมีการทำความสะอาดสาขาด้วยน้ำยาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทุกวันหลังสาขาปิดให้บริการ

สำหรับมาตรการในส่วนของสำนักงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้มาติดต่อทุกคนโดยผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในตึกและพนักงานหากสงสัยในอาการป่วยของตนเองให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการวินิจฉัยและตรวจรักษาอาการต่อไป

นอกจากนี้ธนาคารยังออกมาตรการสำหรับพนักงานห้ามเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสฯแต่หากพนักงานมีความจำเป็นหรือคนในครอบครัวของพนักงานได้มีการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงมาพนักงานจะต้องแยกตัวเอง (self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่กลับมาทำงานไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสฯ และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยลดความเสี่ยงของลูกค้าทั้งจากปัจจัยต่างๆรวมถึงเชื้อไวรัสที่อาจติดมากับธนบัตรหรือเหรียญตามที่ลูกค้าหลายท่านกังวลจากข่าวที่แพร่ออกไปธนาคารขอแนะนำลูกค้าให้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์เช่น mobile application, internet banking รวมถึงใช้บัตรบัตรเดบิตและบัตรเครดิตแทนการใช้ธนบัตรและเหรียญ

ธนาคารให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าผู้มาติดต่อรวมถึงพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การระบาดในขณะนี้ธนาคารขอยืนยันว่าธนาคารได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ