สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกับ 3 ธนาคารชั้นนำ เชื่อมต่อบริการทางการเงินดิจิทัล

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารจาก 3 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และนายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการเชื่อมต่อโมบาย แอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับโมบาย แบงกิ้ง ของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งมีบริษัท ดีโคซี่ จำกัด โดยนายปรีชา ชัยธนสกุล ประธานกรรมการ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้