‘คมนาคม’ เตรียมลงนาม MOC ร่วม ทอ. ภายในเดือนนี้ รวมพลังใช้ข้อมูล ‘อากาศยานไร้คนขับ’ ช่วยภารกิจกระทรวงฯ-สนข.

“คมนาคม” จ่อลงนามร่วม ทอ. ภายในเดือนนี้ บูรณาการใช้ข้อมูล “อากาศยานไร้คนขับ” ผนึกกำลังบินโดรนแก้จราจรช่วงเทศกาลฯ พ่วงอัพเดทโครงการ-วางแนวเส้นทางโปรเจ็กต์ใหม่ ลดอุปสรรคเข้าพื้นที่ พร้อมช่วยหั่นงบศึกษา ด้าน สนข. เปิดมิติอนาคต เน้นร่วมมือ ตปท.มากขึ้น

นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับกองทัพอากาศ (ทอ.) เพื่อบูรณาการนำข้อมูลการบินสำรวจของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของกระทรวงฯ มากขึ้น โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจร่าง MOC ของทั้ง 2 หน่วยงาน คาดว่าจะสามารถลงนามดังกล่าวได้ภายใน มี.ค. 2563 ก่อนจะเริ่มดำเนินการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการเอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ UAV ของหน่วยราชการที่มีอยู่แล้วมาใช้ในช่วงที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน และตามคำขอของกระทรวงคมนาคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนรายละเอียดว่า ข้อแลกเปลี่ยนของทั้ง 2 หน่วยงานจะได้รับอะไรบ้างนั้น ต้องรอดูการกำหนดใน MOC อีกครั้งต่อไป” นายชยธรรม์ กล่าว

นายชยธรรม์ พรหมศร ผอ.สนข.

นายชยธรรม์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม และ ทอ. ในครั้งนี้นั้น จะนำมาใช้กับ 3 ภารกิจของกระทรวงฯ และ สนข. ในอนาคต ได้แก่ 1.การนำข้อมูลที่ได้จากการบิน UAV ซึ่งสามารถบินสำรวจได้รัศมีกว่า 200 กิโลเมตร (กม.) ใช้ร่วมกับข้อมูลการบินโดรนของกรมทางหลวง (ทล.) มาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์ควบคุม (Operation Room) ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง ก่อนส่งต่อผ่านแอปพลิเคชั่นให้ประชาชนสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง

2.ใช้ประโยชน์จากการบิน UAV ในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ เพื่อสำรวจในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณป่า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเห็นภาพความคืบหน้าของโครงการในแต่ละเดือน และ 3.ใช้เทคโนโลยีข้อมูลจาก UAV ในการสำรวจเส้นทาง วางแนวเส้นทางของโครงการต่างๆ ว่ามีกายภาพเป็นอย่างไร จะต้องตัดผ่านภูเขาหรือไม่ เป็นต้น จากในอดีตจะใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูล UAV มาใช้กับภารกิจของกระทรวงคมนาคมนั้น จะทำให้ได้ข้อมูลที่อัพเดทเป็นปัจจุบัน รวมถึงช่วยให้ต้นทุนในการศึกษาโครงการลดลง ทั้งยังเป็นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วย

นอกจากนี้ ทิศทางการดำเนินงานศึกษาโครงการต่างๆ ของ สนข.ในอนาคตนั้น จะไม่เน้นการจ้างที่ปรึกษา แต่จะใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น อาทิ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น หรือความร่วมมือกับเกาหลีใต้ ดั่งเช่นล่าสุดที่กระทรวงคมนาคมได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการขนส่งทางถนน กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOL) เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา