เมืองไทยประกันภัย ร่วมสู้วิกฤต ออกกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมืองไทยประกันภัย ร่วมสู้วิกฤต ออกกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลก

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการวางมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในระยะเฝ้าระวัง ระยะควบคุม และระยะฟื้นฟูเยียวยา จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระดับองค์กร เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากบทบาทการเป็นผู้ให้บริการด้านประกันวินาศภัยแล้ว ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ ยังถือเป็นหนึ่งคนที่มีบทบาทและผลงานที่โดดเด่นในวงการกีฬา ผ่านการเป็นอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และประธานสโมสรทีมฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทำให้มีความใกล้ชิดกับวงการกีฬามาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ความคุ้มครองพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จำนวน 1,571 คน อย่างเท่าเทียม เพื่อยกระดับมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กับองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นขวัญกำลังใจต่อคนทำงานในแวดวงกีฬาในยามวิกฤต

กรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่า เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะได้รับเงินทันที 50,000 บาท กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายจริงในวงเงิน 30,000 บาท รวมถึง
ยังมอบความคุ้มครองให้ผู้เอาประกันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า อยู่ในภาวะโคม่า ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้รับเงินสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการรับมือและเยียวยาสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ร่วมกัน ตามหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัย ที่มีหน้าที่อยู่เคียงข้างและเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดอุบัติภัย