วันเดียว! พบผู้โดยสารกลับจาก ‘โซล’ 9 ราย เข้าข่ายเฝ้าระวัง ‘โควิด-19’

ทอท. เผย 5 มี.ค.63 วันเดียว! พบผู้โดยสาร 9 ราย บินกลับจาก “โซล” เข้าข่ายเฝ้าระวัง “โควิด-19” ส่งต่อโรงพยาบาลแล้ว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (โควิด-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก โดยมีผู้ผ่านการคัดกรองรวมทั้งสิ้น จํานวน 84,429 คน ในจำนวนดังกล่าวนั้น พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง จำนวน 9 ราย ได้แก่ ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 ราย คือ

  1. ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 31 ปี มากับสายการบินการบินไทย เที่ยวบิน TG 657 เส้นทางโซล (เกาหลีใต้)-กรุงเทพฯ ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร

ขณะที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 8 ราย ซึ่งทั้ง 8 รายนั้น เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 709 เส้นทางโซล (เกาหลีใต้)-กรุงเทพฯ ดังนี้

  1. ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี มีไข้ 36.8 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง ทอนซิลมีฝ้าขาว ส่งต่อ รพ.เลิดสิน
  2. ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 19 ปี มีไข้ 37.8 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ ทอนซิลโตเป็นหนอง ส่งต่อ รพ.เลิดสิน
  3. ผู้ป่วยหญิงชาวไทย อายุ 47 ปี มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง มี น้ํามูก จมูกบวม ส่งต่อ รพ.ราชวิถี
  4. ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 28 ปี มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง มีน้ํามูก ส่งต่อ รพ.ราชวิถี
  5. ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 21 ปี วัดอุณหภูมิได้ 37.3 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง ทอนซิลโต ไอ มีน้ํามูก ส่งต่อ รพ.นพรัตนราชธานี
  6. ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 27 ปี มีไข้ 37.6 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง ไอ ส่งต่อ รพ.นพรัตนราชธานี
  7. ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 27 ปี วัดอุณหภูมิได้ 37.3 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการคอแดง มีน้ำมูก ส่งต่อสถาบันโรคทรวงอก
  8. ผู้ป่วยชายชาวไทย อายุ 29 ปี มีไข้ 37.7 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการเจ็บคอ มีน้ํามูก ส่งต่อสถาบันโรคทรวงอก

***ขั้นตอนการรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)***