ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ลงนามร่วมมือในโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยมี  นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผู้รับมอบจากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีท  ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้