‘ทางหลวงชนบทฯ’ อัดงบปี 63 มูลค่า 294 ล้าน ลุย 4 โปรเจ็กต์ สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้

“ทางหลวงชนบทฯ” เผยแผนปี 63 ลุยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ 4 โครงการ 294 ล้าน สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว-คมนาคมขนส่ง-แก้ไขปัญหาจราจร

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 30 โครงการ รวมระยะทาง 332.99 กิโลเมตร (กม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รวมระยะทาง 48.15 กม. 

ทั้งนี้ 2 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1.ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001-บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 21+014 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีถนนเชื่อมต่อโครงการ จำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ 1 ระยะทาง 2.15 กม. เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงถนนเชื่อมต่อโครงการ ตอนที่ 2 ระยะทาง 1.40 กม. เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการไปยังท่าเรือปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กม. ลักษณะผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1– 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180.78 ล้านบาท

2.ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198-เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดอรุโณทัย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.58 กม. ลักษณะโครงการผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.47 ล้านบาท

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในส่วนของปีงบประมาณ 2563 ทช.ได้เสนอของบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จำนวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 32.99 กม. งบประมาณ 294.14 ล้านบาท ได้แก่ 1.ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหนองบัว-บ้านเขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.97 กม. งบประมาณในการก่อสร้าง 34.86 ล้านบาท 2.ถนนทางหลวงชนบทสายกองบิน 53-บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.07 กม. งบประมาณในการก่อสร้าง 18.93 ล้านบาท

3.ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350)-บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.08 กม. งบประมาณในการก่อสร้าง 69.18 ล้านบาท และ 4.ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100)-บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.85 กม. งบประมาณในการก่อสร้าง 171.16 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทช.มีแผนที่จะก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อเนื่องในปี 2564-2565 อีกจำนวน 6 โครงการ รวมระยะทาง 100.42 กม. โดยจะเสนอของบประมาณในปีต่อๆ ไป