‘ศักดิ์สยาม’ เผยผล ทอท.รายงานข้อมูล 26 ก.พ. 63 พบ 3 หญิงไทยเข้าข่ายเฝ้าระวัง ‘COVID-19’

“ศักดิ์สยาม” เผยผล ทอท.รายงานข้อมูล 26 ก.พ. 63 พบ 3 หญิงไทยเข้าข่ายเฝ้าระวัง “COVID-19”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จํานวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 106,519 คน พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง จํานวน 3 ราย ดังนี้

  1. ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบหญิงไทย อายุ 23 ปีเดินทางมากับ MH796 มีประวัติเพื่อนในห้องเรียนที่ปูซานป่วย COVID-19 ส่งต่อ รพ.บางพลี
  2. ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบหญิงไทย อายุ 35 ปี เดินทางมากับ ZE513 มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก เดินทางมาจากเมืองแทกู ส่งต่อ รพ.บางบ่อ
  3. ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบหญิงไทย อายุ 30 ปี เดินทางไปเที่ยวไต้หวัน 22-25 ก.พ. 2563 ขาเข้า เที่ยวบิน FD243 ณ จุดคัดกรอง มีไข้ 38.5 องศา ร่วมกับอาการ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ส่งต่อ รพ.นครพิงค์