ทช. นำเครื่องจักรจัดการสิ่งกีดขวางถนนสาย ลป.2031 จ.ลำปาง

“กรมทางหลวงชนบท” ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เร่งนำเครื่องจักรจัดการสิ่งกีดขวาง จ.ลำปาง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. โดยแขวงทางหลวงชนบทลำปาง นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร ลงพื้นที่จัดการสิ่งกีดขวางบนถนนทางหลวงชนบทสาย ลป.2031 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ส่งผลให้มีเศษไม้และตะกอนดินโคลนกีดขวางทางจราจร ปัจจุบันสามารถสัญจรผ่านได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือน ทั้งนี้ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนทางหลวงชนบท 1146