วิริยะฯ ภาคตะวันออก 3 จัดสัมมนาทบทวนความรู้งานสินไหมด้าน Carrier

ชะเวง รักษายศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 พร้อมด้วย สรายุทธ พุ่มศรี รองผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ จัดสัมมนา “โครงการทบทวนความรู้แนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม ประกันภัย ความรับผิดของผู้ขนส่ง ภาคตะวันออก 3 ”  ณ. บริษัท วิริยะประกันภัย สาขา ระยอง