เจนเนอราลี่ ปี 63 ชักธงรบตั้งเป้าโตกว่า 40% ชูแคมเปญ MDRT 3 ปี 3 ล้าน 

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ชูแคมเปญสุดยอดโบนัส MDRT 3 ปี 3 ล้านลุยต่อ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมาก หวังผลงานเติบโตมากกว่า 40% จากปีที่ผ่านมา สวนกระแสเศรษฐกิจในยุคดอกเบี้ยขาลง พร้อมเร่งสปีดรีครูททีมผู้นำที่มีศักยภาพเสริมทัพ ควบคู่กับการมุ่งเน้นสร้างโมเดลตัวแทน Full-Time (FP – Financial Planner) พร้อมแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า เพื่อตอกย้ำในการเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต (Life Time Partner)

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ของช่องทางเอเจนซี่ และทิศทางการเติบโตในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ    ในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ การเสริมทัพกลุ่มผู้บริหารตัวแทนระดับ  Group Manager (GM) และ Sales Manager (SM)  ที่มีศักยภาพ มาร่วมงานกับบริษัทฯ รวมไปถึงการรีครูทและพัฒนากลุ่มตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ (FP – Financial Planner) มาเสริมทีม โดยในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 300 คน และมีเป้าหมายเติบโตเพิ่มเป็น 650 คนในปีนี้ ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังตัดสินใจในการขยายแคมเปญ “MDRT BONUS’ 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลักจากแคมเปญประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและที่สำคัญเพื่อเป้าหมายการเติบโตในปี 2563 นี้ โดยตั้งเป้ามีรายได้เติบโตอย่างน้อย 40% จากปีก่อน

อีกทั้งแคมเปญ MDRT 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบาทที่มีกระแสการตอบรับที่ดี นับเป็นปีที่เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ทำให้ล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) เติบโตจากปี 2561 ถึง 600% ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างตัวแทนให้ติดวุฒิ TNQA (Thailand National Quality Awards) ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของธุรกิจได้สำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และสะท้อนภาพในการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตัวแทนอย่างชัดเจน”

สำหรับต้นปีที่ผ่าน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนได้จัดสัมมนาประชุมผู้บริหารทั่วประเทศภายใต้สโลแกน “Year of Lion Spirit” จิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ เพื่อรับฟังทิศทางนโยบายและกลยุทธ์หลักสำหรับปี 2563 เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนาย กรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ได้ประกาศกลยุทธ์หลักสำคัญ 3 ข้อ

(1) Active คนเดิม: สนับสนุนตัวแทนเก่าให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง

(2) เสริมแม่ไก่: การเสริมทัพผู้บริหารที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน

(3) คิดใหญ่ FP: การเติบโตและพัฒนาตัวแทน Full Time อย่างยั่งยืน

“อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปีนี้มีการคาดการณ์การเติบโตภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตที่ชะลอตัวลง เนื่องจากหลากหลายปัจจัยจากปีที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีผลสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภายนอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวน  แต่เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการตื่นตัว เกี่ยวกับการเตรียมแผนรองรับความพร้อมสู่วัยเกษียณ การวางแผนด้านสุขภาพเนื่องจากปัจจุบันมีโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนในครอบครัว ยังถือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการวางแผนคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมากขึ้น รวมถึงปัจจัยส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น การอนุมัติโครงการสาธารณูปโภค การเบิกจ่ายงบประมาณ  ที่ยังคงค้าง การส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตโดยหน่วยงานกำกับ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยด้านบวกที่จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประกันชีวิตในปี 2563  ขยายตัวได้” นายกรสยามกล่าว