‘ผู้บริหาร TG’ พร้อมใจ! ลดเงินเดือนครึ่งปี 15-25% ฝ่าวิกฤต ‘โควิด-19’ สตาร์ท 1 มี.ค.นี้

“การบินไทย” รวมใจฝ่าวิกฤต “โควิด-19” ผู้บริหารยอมหั่นเงินเดือน 15-25% พ่วงลดค่าพาหนะ 20-30% ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มสตาร์ท 1 มี.ค.นี้ พร้อมยันยังไม่มีมาตรการกระทบพนักงาน

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทำให้มีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารลดลง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการรับมือกับภาวะวิกฤตดังกล่าว โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบในทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบ ตั้งแต่ผลกระทบระดับน้อยจนถึงมากที่สุด โดยเริ่มจากการปรับลดค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติการบิน นอกจากนี้ ยังปรับลดและชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น การปรับลดแรงงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นต้น 

สำหรับ มาตรการดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว และเพื่อเป็นการแสดงความเสียสละของผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ ได้สมัครใจปรับลดเงินเดือนลง 15-25% และปรับลดค่าพาหนะลง 20-30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน