DITP นำทัพผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นำทัพผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย 131 ราย เข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2018 ระว่างวันที่ 21-25 ต.ค.61 ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญและใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 ในลักษณะ Thailand Pavilion เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจากทั่วโลกกว่า 7,200 บริษัท โดยมีไฮไลท์ภายในงานมากมาย อาทิ สินค้านวัตกรรมจากข้าว สินค้าและนิทรรศการแสดงร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมาย Thai SELECT ในประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผู้ประกอบการไทยนับว่าได้เปรียบผู้ประกอบการชาติอื่นๆ จากการที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าประเทศไทย คือ Thailand : Kitchen of the world” ที่แสดงถึงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่หลากหลาย มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก โดยในแต่ละปีไทยมีการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปทั่วโลก กว่า 28,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทย อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกต่อคุณภาพสินค้าอาหารของไทย ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักธุรกิจ/ผู้นำเข้าต่างชาติมาชมและเจรจาการค้าในงาน THAIFEX – World of Food Asia 2019 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปีหน้า