บอร์ด ทอท. ไฟเขียว ‘คิงเพาเวอร์’ คุม ‘ดิวตี้ฟรี Pick-up Counter’ สุวรรณภูมิ สัญญาถึงสิ้นปี 73

บอร์ด ทอท. ไฟเขียว “คิงเพาเวอร์” ประกอบกิจการ “ดิวตี้ฟรี Pick-up Counter” ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สัญญาถึงสิ้นปี 73 ยัน ทอท. ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่เคยได้รับ พร้แมปรับขึ้นทุกปีสอดคล้องอัตราเงินเฟ้อ-จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 3/2563 ในวันนี้ (19 ก.พ. 2563)โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. เป็นประธานนั้น ที่ประชุมบอร์ด ทอท.มีมติอนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ทั้งนี้ ตามที่ ทอท.ได้จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอ การดำเนินงานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-13 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสาร รวมทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ 2.บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563 ทอท.กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยมีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ทอท.ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยผู้ยื่นข้อเสนอได้นำเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย 

โดยในวันที่ 27 ม.ค. 2563 ทอท.ได้มีการเปิดซองเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนน  โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ชนะได้เสนอค่าตอบแทนสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิมและสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมาย โดยเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2563 คณะกรรมการพิจารณารายได้ของ ทอท. ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ทสภ. และเสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอนุมัติในวันนี้ กำหนดอายุสัญญาระหว่างวันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2573

อย่างไรก็ตาม นอกจากบริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี (Minimum Guarantee) ปีแรกสูงกว่าที่ ทอท.เคยได้รับอยู่เดิม และสูงกว่าที่ ทอท.คาดหมายแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับขึ้นทุกปีให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่อ้างอิงจากกระทรวงพาณิชย์ และการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ) ตลอดอายุสัญญา

ทั้งนี้ ทอท.จะเปิดให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรรายอื่น ตามนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน มิให้เกิดการผูกขาดในการดำเนินการต่อไป