ทีเอ็มบี ผนึกกำลัง ธนชาต ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงที่นครราชสีมา

ธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถดำเนินชีวิตได้ต่อไป

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้บริหารและพนักงานของทีเอ็มบี และธนชาตทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อผู้ที่ประสบความสูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและทุกครอบครัวสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าจากเหตุการณ์ ดังนี้

1.กรณีลูกค้าที่เสียชีวิต ที่มีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ฟรี จะได้รับสิทธิความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งได้รับทันที ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี เมื่อมีเงินคงเหลือในบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยคุ้มครองเป็นวงเงินเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีใน 1 วันก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ทางธนาคารได้มอบเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 100,000 บาท และธนาคารได้ประสานงานกับบริษัทประกันในเครือ เพื่อเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างเร่งด่วน

2.กรณีลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาตเสียชีวิต หากลูกค้าสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Shield) เอาไว้ จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ แต่หากไม่ได้สมัครไว้ หรือเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บและประสบภัย ทางธนาคารได้เสนอ 2 มาตรการทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า คือ (1) เลือกคืนรถยนต์ให้กับธนาคาร และตัดเป็นหนี้สูญทั้งหมด หรือ (2) เลือกทำสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ต่อไป โดยดอกเบี้ยทั้งหมดจะถูกตัดออกและธนาคารจะลดภาระหนี้ที่คงเหลือให้เหลือ 50% หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

3.กรณีลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บและประสบภัย และมีหนี้สินจากบัตรเครดิตของทีเอ็มบี หรือธนชาต ธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต จะติดต่อลูกค้าหรือครอบครัวของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามมาตรการของธนาคารต่อไป