OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณอัจฉรา เวชไพศาลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดสถาบัน 1 มอบสินไหมทดแทนโครงการประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย “ประกันภัยกลุ่มสินเชื่อเพื่อนคู่ทรัพย์ 1 พลัสโครงการ ธกส.”  จำนวนเงิน 400,000 บาท ให้แก่ คุณสมสมัย พงษ์ชะอุ่มดี ภรรยา และบุตรของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลดภาระหนี้ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมร่วมแสดงความเสียใจ และเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพงษ์ชะอุ่มดี สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ในที่สุด ณ วัดช่องอู่ จังหวัดนครราชสีมา