ขสมก. อัพเดทแผนฟื้นฟูฯ เร่งชงบอร์ดไฟเขียว ก.พ.นี้ พร้อมเคาะ 108 เส้นทางรถเมล์ใหม่ กำหนดหมายเลขตามพื้นที่ 9 โซน

ขสมก. อัพเดทแผนฟื้นฟูฯ เคาะ 108 เส้นทางปฎิรูปรถเมล์ใหม่ เร่งชงบอร์ดไฟเขียวภายใน ก.พ.นี้ ฟาก “TDRI” แจงหมายเลขรถเมล์แบ่งตามพื้นที่ 9 โซน-ใช้เลข 3 ตัวทำได้ทันที จ่อเสนอคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางไฟเขียวต่อไป

นายสุระชัย​ เอี่ยมวชิรสกุล​ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)​​​ เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก​.ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ และการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ว่า กรณีการประมูลเช่ารถจากเอกชนจะเข้าข่ายการร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชน (PPP) หรือไม่ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะยังยึดกรอบเวลาเดิมตามที่กำหนดไว้ หรือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาภายใน ก.พ. 2563 ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมต่อไป

ทั้งนี้ ในแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. นั้น นอกจากการใช้แนวทางในการจัดเช่ารถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ทั้งหมดแล้ว ยังมีการปรับเส้นทางเดินรถใหม่ทั้งหมด โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้นำผลศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ซึ่งทำการศึกษาเส้นทางเดินรถมาหารือจนได้ข้อสรุป เบื้องต้นจะจัดสรรเส้นทางเดินรถให้ 108 เส้นทางจากปัจจุบันนี้ที่ ขสมก. มีเส้นทางเดินรถ 117 เส้นทาง และอีก 40 เส้นทางจะมีการจัดสรรให้รถร่วมบริการทำการเดินรถ

ขณะที่ หมายเลขของสายรถเมล์นั้น ขณะนี้ TDRI ได้ส่งผลศึกษาวิธีการกำหนดสายรถเมล์ให้ ขบ. พิจารณาแล้ว ซึ่ง ขบ. เตรียมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางต่อไป เบื้องต้นทราบว่าจะมีการแบ่งพื้นที่โดยรอบเป็น 9 โซน โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่เดินรถในกรุงเทพฯ ที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลักของเมืองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟฟ้า หรือการเดินรถเมล์เป็นฟีดเดอร์ให้รถไฟฟ้า รวมทั้งเดินรถแบบวงกลม และเดินรถบนทางด่วนด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องเส้นทางแล้ว จะทำให้ ขสมก. มาพิจารณาจำนวนรถและระยะทางเดินรถต่อวันที่แน่นอน เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดในการจัดเช่ารถต่อไป

ด้าน ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ TDRI กล่าวว่า TDRI ได้สรุปผลศึกษาเรื่องการกำหนดหมายเลขสายรถให้ ขบ. แล้ว ขณะนี้รอให้ ขบ. นำเส้นทางใหม่เข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับการกำหนดหมายเลขสายรถเมล์แบ่งออกเป็น 9 โซน ใช้สายรถเมล์เป็นเลข 3 หลักโดยเลขตัวหน้าจะเป็นตัวระบุถึงโซนรถ มี 1-9 เช่น รถเมล์ สาย 101 หมายถึงรถที่วิ่งในโซน 1 เป็นต้น ส่วนที่มาของการแบ่งโซนเป็นการคำนึงถึงลักษณะกายภาพของพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งการแบ่งส่วนการปกครองแต่ละเขตในพื้นที่ กทม. เช่น การใช้แนวแบ่งตามแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ละฝั่ง, แต่ละเขต และใช้จุดตัดของระบบขนส่งหลักคือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาจุดเชื่อมต่อ และวงแหวนรัชดาภิเษก มาพิจารณาประกอบ จนเป็นที่มาของ 9 โซน โซนละกี่เส้นทาง

“การจัดเลขสายรถเมล์เป็นเลข 3 หลักเมื่อนำมาใช้ในระยะหนึ่ง ประชาชนจะไม่สับสน ต่างจากในอดีตที่มีการทดลองเดินรถโดยใช้เลขสายรถเมล์ที่มีพยัญชนะภาษาอังกฤษประกอบ ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก ส่วนการบรรจุรถเข้าเดินรถให้บริการตามเลขสายใหม่นี้สามารถดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้ ขสมก. จัดเช่ารถเมล์ใหม่ จำนวน 2,511 คันก่อน เพราะในการเปิดให้เอกชนที่จะได้รับการจัดสรรเส้นทางเดินรถใหม่จะต้องเข้าระบบในการใช้สายรถเมล์เป็นเลข 3 หลักตามที่กำหนดไว้แล้วด้วย” ดร.สุเมธ กล่าว