อาคเนย์มอบความคุ้มครอง เพื่อให้คนไทยคลายกังวลจากไวรัสโคโรนา

อาคเนย์เข้าใจ และห่วงใยคนไทยทุกคน ยืนยันผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพอาคเนย์ สามารถรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงิน ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด้วยแผนประกันที่ครอบคลุมและคุ้มครองทุกช่วงวัย ใช้ชีวิตได้แบบไร้กังวล ไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา หรือโรคร้ายไหนๆ อาทิ

  • อาคเนย์ Easy Care ดูแลครอบคลุมด้วย 3 แผนประกันสำหรับทุกคน

– Officer Care Package สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ

– Owner Care Package สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์

– Kids Care Package สำหรับลูกของผู้ที่ทำงานประจำ หรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว/ฟรีแลนซ์

  • อาคเนย์ เฮลท์ โปรเทค หมดห่วงกับค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป หรือบาดเจ็บ

– เงินชดเชยรายได้ สูงสุดถึง 700,000 บาท

– อุ่นใจ เพราะบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมาสูงสุด 90%

– คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุดถึง 1,000,000 บาท