ทย. ทุ่มงบ 3.63 พันล้าน อัพเกรดสนามบินสุราษฎร์ฯ รับนักท่องเที่ยวทะลัก

“ถาวร” กางแผนพัฒนาสนามบินสุราษฎร์ฯ อัดงบปี 63 กว่า 3.63 พันล้าน ขยายเทอร์มินัลหลังใหม่-ทางวิ่ง-ลานจอด พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก รับผู้โดยสาร 3.6 ล้านคนภายในปี 68

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เร่งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในสนามบินให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการนั้น โดยในปี 2563 นี้ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี มีโครงการที่จะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2567 ภายใต้กรอบงบประมาณ 3,639 ล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้แก่ การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ LEDS ที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ติดตั้งระบบลงทะเบียนสัมภาระอัตโนมัติ (Self  Bags Drop) จัดหาลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น-ลงอากาศยาน เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้พิการ เป็นต้น        

ขณะที่ ในด้านการก่อสร้างจะขยายอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารจอดรถ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 ต่อชั่วโมง ขยายความยาวทางวิ่ง ขยายลานจอดเครื่องบิน    ให้สามารถจอดเครื่องโบอิ้ง 737 ได้ 8 ลำในเวลาเดียวกัน เพื่อรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีมากขึ้นกว่า 3.6 ล้านคนในปี 2568 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันท่าอากาศยานต่างๆ ก็ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อาทิ บริการฟรี Wi-Fi มีระบบแอพลิเคชั่น Thaifighinfo แสดงข้อมูลเที่ยวบินท่าอากาศยาน ซึ่งจะมีพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป