ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ เคาะราคาค่าขึ้นมอเตอร์เวย์ ‘บางใหญ่-กาญฯ’ พร้อมกำหนดค่าธรรมเนียมใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ 2 ฉบับ เคาะราคาค่าขึ้นมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญฯ” กำหนดค่าแรกเข้า พ่วงค่าธรรมเนียมตามระยะทาง จ่อปรับขึ้นทุก 5 ปี ฟากค่าธรรมเนียมใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 คิดเงินตามไซส์รถ ราคา 50-500 บาท ด้าน “คมนาคม” เร่งเสนอกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (28 ม.ค. 2563) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์นั้น แบ่งตามประเภทของยานยนต์ และตามอัตรา ได้แก่ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ราคา 50 บาท, รถโดยสารขนาดเล็ก (7-12 ที่นั่ง) ราคา 100 บาท, รถโดยสารขนาดกลาง (13- 24 ที่นั่ง) ราคา 150 บาท, รถโดยสารขนาดใหญ่ (24 ที่นั่งขึ้นไป) ราคา 200 บาท, รถบรรทุก 4 ล้อ ราคา 50 บาท, รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 250 บาท, รถบรรทุก 10 ล้อ ราคา 350 บาท และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (เกิน 10 ล้อ) ราคา 500 บาท

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมยานยนต์ ประกอบด้วย 1.รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้เดินรถผ่านสะพานดังกล่าว 2.รถยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่เดินรถให้บริการอยู่ภายในบริเวณระหว่างด่านพรมแดนราชอาณาจักรไทยและด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ 3.รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย จำนวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนไม่เกิน 50 คัน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ของทั้ง 2 ประเทศได้กำหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน

มอเตอร์เวย์ หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์นั้น แบ่งตามประเภทของยานยนต์ และตามอัตรา ได้แก่ รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ราคา 50 บาท, รถโดยสารขนาดเล็ก (7-12 ที่นั่ง) ราคา 100 บาท, รถโดยสารขนาดกลาง (13- 24 ที่นั่ง) ราคา 150 บาท, รถโดยสารขนาดใหญ่ (24 ที่นั่งขึ้นไป) ราคา 200 บาท, รถบรรทุก 4 ล้อ ราคา 50 บาท, รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 250 บาท, รถบรรทุก 10 ล้อ ราคา 350 บาท และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (เกิน 10 ล้อ) ราคา 500 บาท

ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมยานยนต์ ประกอบด้วย 1.รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้เดินรถผ่านสะพานดังกล่าว 2.รถยนต์รับจ้างขนส่งผู้โดยสารที่เดินรถให้บริการอยู่ภายในบริเวณระหว่างด่านพรมแดนราชอาณาจักรไทยและด่านพรมแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ 3.รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทย จำนวนไม่เกิน 50 คัน และรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนไม่เกิน 50 คัน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ของทั้ง 2 ประเทศได้กำหนดรูปแบบของบัตรยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ร่วมกัน

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2