‘คมนาคม’ ผุด 3 ช่องทางสื่อสารประชาชน 24 ชม. พร้อมเปิดใจรับฟังคำติ-ข้อเสนอแนะ ยัน! ‘ศักดิ์สยาม’ นั่งมอนิเตอร์เอง ตอบกลับภายใน 3 วัน

“คมนาคม” สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ผุด 3 ช่องทางสื่อสารประชาชน จัดเต็ม Youtube-Website-Call Center 1356 พร้อมเปิดใจรับคำติชม-ข้อเสนอแนะ 24 ชม. พ่วง PR หน่วยงานในกระทรวงฯ เล็งเพิ่มช่องทาง Facebook-พัฒนาแอปฯ ในอนาคต ด้าน “ชัยวัฒน์” ยัน รมต.นั่งมอนิเตอร์เอง เดดไลน์ตอบคำถามประชาชนภายใน 3 วัน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เปิด 3 ช่องทางในการสื่อสารกับประชาชน “MOT Your Social” รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ จะทำให้กระทรวงคมนาคมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาความเดือดร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และการให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัด ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง ทางอากาศ ที่มีภารกิจงานทั้งภายในประเทศ และเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของประเทศ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

“คนที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมทำ มีคุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น คือ ประชาชน ซึ่งเราจะต้องรับฟังความเห็น จากเดิมแต่ละหน่วยงานจะนำเสนอสิ่งที่อยากต้องการเสนอ (want) แต่ไม่ได้รับฟังว่าประชาชนต้องการอะไรจากเราบ้าง (need) ท่านรัฐมนตรีฯ จึงได้เน้นย้ำว่า ต้องเปิดใจให้กว้าง โดยเมื่อเปิดช่องทางนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวคำติของประชาชน เพราะคำตินั้น จะส่งมาพัฒนางาน ปรับปรุงแก้ไขต่อไป” นายชัยวัฒน์ กล่าว

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ MOT Your Social จะเป็น 3 ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1.MOT Channel ผ่านทาง YouTube เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ กับประชาชน สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวสารสำคัญ เข้าถึงทุกการดำเนินงาน 2.MOT Public Hearing เป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในทุกแผนงานโครงการ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงฯ ไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

3.Call Center 1356 สายด่วนกระทรวงคมนาคม หมายเลขเดียวติดต่อทุกเรื่อง เชื่อมโยงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประชาชนสามารถสอบถามเรื่องต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และแจ้งเหตุ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต เตรียมเพิ่มช่องทาง Facebook Fanpage, LINE@ และแอปพลิเคชั่นด้วย ขณะที่ ตัวชี้วัดว่าการเปิดช่องทางดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น คือ จำนวนผู้กดไลค์ เข้าเยี่ยมชน และแสดงความคิดเห็น

“หลังจากนี้ กระทรวงคมนาคมกับประชาชนจะใกล้ชิดกันมากขึ้น ในส่วนของ Call Center จะเป็นเบอร์กลาง 1356 แต่เบอร์อื่นก็ยังติดต่อได้เหมือนเดิม ซึ่งผมและท่านรัฐมนตรีฯ จะมอนิเตอร์สิ่งที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยตนเอง โดยจะตอบภายใน 3 วัน เพื่อประสานแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ไปพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรให้มากขึ้น” นายชัยวัฒน์ กล่าว