‘อธิรัฐ’ ไอเดียบรรเจิด ลุยนำร่องใช้ ‘เรือไฟฟ้า’ วิ่งคลองแสนแสบ คาดประเดิม มี.ค.นี้ พร้อมเล็งประยุกต์ใช้ทั่วประเทศ

“อธิรัฐ” ลุยใช้ “เรือไฟฟ้า” วิ่งให้บริการคลองแสนแสบ คาดนำร่องทดลองใช้ ประเดิม มี.ค.นี้ เล็งประยุกต์ใช้ทั่วประเทศ มั่นใจลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง-ภาวะโลกร้อน พร้อมช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการนำเรือไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนที่เดินทางในคลองแสนแสบว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก เนื่องจากตนได้ให้ความสำคัญและมีการผลักดันโครงการเรือไฟฟ้ามาโดยตลอด เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (น้ำมัน) รวมถึงลดปัญหาภาวะโลกร้อน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งคลองมีลักษณะทางกายภาพที่แคบ และมีชุมชนหนาแน่นอยู่ 2 ฝั่งคลอง ส่งผลให้เกิดมลพิษกระทบต่อพี่น้องประชาชน

สำหรับโครงการดังกล่าวนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างเรือไฟฟ้าต้นแบบ ที่คาดว่าจะเข้ามาในช่วง ก.พ.-มี.ค. 2563 โดยมีแนวทางที่จะให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารทั่วประเทศนำไปใช้ในการบริการประชาชน ส่วนแผนการดำเนินการ อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบในการดำเนินการ

ในส่วนความเป็นไปได้ที่จะนำเรือมาใช้ให้เกิดขึ้นจริงนั้น นายอธิรัฐ กล่าวว่า แนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนให้มีการใช้เรือไฟฟ้านั้น กระทรวงคมนาคมจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมสิทธิพิเศษ โดยภาครัฐกำหนดมาตรการจูงใจ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากเรือน้ำมัน เป็นเรือไฟฟ้า ส่วนแนวทางภาคบังคับนั้น จะกำหนดให้ในข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือในเงื่อนไขสำหรับเรือโดยสารประจำทาง ให้ทำการปรับเปลี่ยนเป็นเรือไฟฟ้าภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทยอยการดำเนินการพร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และทั่วประเทศในระยะต่อไป