‘ถาวร’ เอาใจผู้พิการ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกบน-ในเครื่องบิน จัดหางบปี 63 กว่า 79.5 ล้าน ซื้อบันไดทางลาด 15 สนามบิน

“ถาวร” เอาใจผู้พิการ หลังยื่น 3 ข้อเรียกร้อง ลุยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกบน-ในเครื่องบิน พร้อม สั่ง ทย. จัดหางบซื้อบันไดทางลาดปี 63 จำนวน 15 สนามบิน วงเงินประมาณ 79.5 ล้าน พ่วงประสาน “กรมสรรพสามิต” ยกเว้นภาษีดัดแปลงรถให้มีลิฟท์

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการบนเครื่องบินและในสนามบินว่า จากการหารือร่วมกับตัวแทนผู้พิการ และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงข้อเรียกร้องปัญหาการเดินทางโดยเครื่องบินนั้น กลุ่มผู้พิการได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 เรื่อง เพื่อให้กระทรวงคมนาคมประสานงาน พร้อมช่วยแก้ปัญหาของผู้พิการ ประกอบด้วย 1.การจัดหาบันไดทางลาดขึ้นเครื่องบิน กรณีต้องเชื่อมต่อการเดินทางจากอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วยรถโดยสาร (Bus Gate) ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปสามารถใช้ร่วมได้

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) จัดหางบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการจัดหาดังกล่าว ตามลำดับความสำคัญ แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 สนามบิน วงเงินประมาณ 79.5 ล้านบาท หรือบันไดตัวละ 5.3 ล้านบาท ท่าอากาศยานละ 1 ตัว รองรับเครื่องบิน 2 รูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละท่าอากาศยาน ขณะที่ ปีงบประมาณ 2564 นั้น จะดำเนินการเพิ่มอีก 8 สนามบิน วงเงินประมาณ 42.4 ล้านบาท

2.ขอให้จัดหาแผ่นพับทางราบ ระหว่างรอยต่อของสะพานเทียบเครื่องบิน (งวงช้าง) ไปยังเครื่องบิน โดยได้สั่งการให้จัดหาให้ครบทุกสนามบิน และ 3.ข้อให้จัดรถวีลแชร์ขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข็นไปตามทางเดินระหว่างเก้าอี้ผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ในข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น สามารถดำเนินการได้

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม

นายถาวร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ กลุ่มผู้พิการยังได้ขอให้กระทรวงคมนาคมช่วยประสานไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อขอยกเว้นการเก็บภาษีกรณีดัดแปลงรถให้มีลิฟท์สำหรับขึ้น-ลง พร้อมทั้งขอให้มีรถรับจ้างสาธารณะที่สามารถรองรับรถวีลแชร์ รวมถึงห้องน้ำบริเวณสนามบิน ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มอบนโยบายให้ ทย. อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้พิการ เช่น การจัดพื้นที่จอดรถสำหรับคนตาบอด การจัดพื้นที่ประกอบอาชีพหรือจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้พิการภายในท่าอากาศยานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และพัฒนาท่าอากาศยานของ ทย. ให้เป็นสมาร์ทแอร์พอร์ต รวมทั้งจะประสานสำนักงานการบินพลเรือนเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสายการบินต่างๆ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก มีมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับการจัดหาบันไดทางลาดขึ้นเครื่องบิน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 สนามบิน ประกอบด้วย พิษณุโลก, นครศีธรรมราช, ตรัง, นครพนม, นราธิวาส, หัวหิน, แม่สอด, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, น่านนคร, บุรีรัมย์, เลย, ร้อยเอ็ด, ระนอง, แม่สอด และแพร่พ ขณะที่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 สนามบิน ประกอบด้วย กระบี่, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, ชุมพร, สกลนคร และเบตง