พนักงาน กทพ. บุกคมนาคม ร้อง ‘ศักดิ์สยาม’ เร่งยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางปะอิน–ปากเกร็ด

พนักงาน กทพ. บุกคมนาคม ร้อง “ศักดิ์สยาม” เร่งยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด หวั่นกระทบความมั่นคง-สวัสดิภาพการทำงาน พ่วงขอ ครม. เพิ่มเงินเดือน 1 ขั้น ยึดโมเดล ธ.ออมสิน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (14 ม.ค. 2562) ตัวแทนพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง การยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับหนังสือฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเจรจามาโดยตลอด แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้กลุ่มพนักงาน กทพ. เกิดความกังวลต่อความมั่นคง และสวัสดิภาพการทำงานอย่างมาก

สำหรับหนังสือที่พนักงาน กทพ. ได้ยื่นต่อนายศักดิ์สยามนั้น เพื่อชี้แจงจุดยืน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1.ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหาร กทพ. ทำให้เกิดปัญหาพิพาทกับเอกชนมาโดยตลอด และไม่ได้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ทำให้ยืดเยื้อมากว่า 30 ปี หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เป็นภาระทางการเงินของประเทศและประชาชน และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ รายได้ของพนักงาน กทพ. 2.การเจรจาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีให้ข้อมูลแก่สังคมในทางที่ผิดว่าควรจะสู้คดีในทุกคดี โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในกรณีที่แพ้คดี

3.กลุ่มพนักงาน กทพ. มีจุดยืนต้องการให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้หมดสิ้นไปจากหน่วยงาน บนพื้นฐานที่เป็นธรรม ไม่ทำให้ กทพ. และรัฐเสียหาย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ และรายได้ของพนักงาน กทพ. และขอสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่จะเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นหลัก และ 4.ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติให้เพิ่มเงินเดือนให้พนักงาน กทพ. ทุกคน คนละ 1 ขั้น เหมือนธนาคารออมสิน ที่ทำโครงการธนาคารประชาชนจนประสบความสำเร็จ เนื่องจาก กทพ. ได้ระดมทุนในกองทุน Thailand Future fund และการขยายสัมปทานจนประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล