ทล.สรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 8 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 กว่า 5.7 ล้านคัน สูญรายได้ 204 ล้านบาท

“กรมทางหลวง” สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 8 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 พบยอดผู้ใช้ทางกว่า 5.7 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 204 ล้านบาท “อธิบดี ทล.” ระบุ ประชาชนแห่ใช้ มอเตอร์เวย์ “สายบางปะอิน-บางพลี” มากสุด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ระยะเวลา 8 วัน นั้น กรมทางหลวงจึงได้ทำการสรุปปริมาณการจราจรพบว่ามีจำนวนรถทุกประเภทที่ใช้ทางทั้งสิ้น 5,781,057 คัน แบ่งเป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จำนวน 2,125,222 คัน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี จำนวน 2,846,076 คัน และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน จำนวน 809,759 บาท คิดเป็นรายได้ที่สูญเสียทั้งสิ้น 204,062,024 บาท แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นเงิน 100,842,739 บาท ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี เป็นเงิน 89,967,400 บาท และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน เป็นเงิน 13,251,885 บาท

สำหรับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้บริการเต็นท์บริการทั่วไทย จำนวน 194,352 คน ชุดซ่อมฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1,300 ครั้ง ชุดเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือ 1,315 ครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดบริการลานกางเต็นท์ภายในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 40 แห่ง ซึ่งมีประชาชนมาเข้าพักแรม จำนวน 2,329 คน นอกจากนี้สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 ระยะเวลา 8 วัน ได้มีจำนวนยอดสายการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,978 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจราจร สอบถามเส้นทางเลี่ยง และขอความช่วยเหลือฯ ซึ่งช่วงเวลาที่มีสายเรียกเข้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางทั้งในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง