‘คมนาคม’ สั่ง กพท. เร่งคลอดประกาศกำหนดเกณฑ์กิจกรรมในพื้นที่เขตปลอดภัยทางอากาศ หวั่นซ้ำรอยปมขัดแย้ง ทอท.-เซ็นทรัล วิลเลจ คาดแล้วเสร็จ มี.ค.63

“คมนาคม” สั่ง กพท. เร่งคลอดประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กิจกรรมในพื้นที่เขตปลอดภัยทางอากาศ หวั่นซ้ำรอยปมขัดแย้ง ทอท.-เซ็นทรัล วิลเลจ คาดแล้วเสร็จ มี.ค.63

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิณ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ว่า จากกรณีโครงการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) พร้อมทั้งความห่วงใยของ ทอท. เนื่องจากโครงการดังกล่าว อยู่ใกล้กับพื้นที่ขึ้น-ลงของเครื่องบินนั้น จึงได้เร่งรัดให้ กพท. กำหนดหลักเกณฑ์กิจกรรมที่ต้องขออนุญาต หากดำเนินการในเขตพื้นที่ปลอดภัยทางการบิน เพื่อออกประกาศฯ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 59/2 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้น เซ็นทรัล วิลเลจได้ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับเก่า โดยการออกประกาศในครั้งนี้นั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดั่งเช่นที่ผ่านมาในอนาคต อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 2563 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประกาศต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้นั้น จะไม่มีผลย้อนหลัง โดยจะนำไปใช้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบ้านเรือน กิจการห้างร้านต่างๆ อาคารพาณิชย์ ที่อยู่ในโซน หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ และต้องขออนุญาต โดยกิจกรรมที่จะต้องขออนุญาตนั้น เช่น การยิงแสงเลเซอร์ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน กิจกรรมที่เป็นตัวนำให้มีนกบินมาในบริเวณดังกล่าว เป็นต้น โดยจะนำไปเทียบกับมาตรฐานกับองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และนำโมเดลของประเทศอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

“ที่ผ่านมา กพท. ได้แจ้งให้เซ็นทรัล วิลเลจ ส่งแผนประเมินความเสี่ยง ในกิจกรรมที่เซ็นทรัลฯ ทำอยู่นั้น มีอะไรบ้าง และล่าสุดได้ส่งกลับมาให้ กพท. แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยง ส่วนประเด็นข้อพิพาท ก็เป็นเรื่องของ 2 หน่วยงานนั้น ที่ต้องไปดำเนินการตามกระบวนการ” นายพิศักดิ์ กล่าว

รายงานข่าวจาก กพท. แจ้งว่า สำหรับมาตรา 59/2 นั้น ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ ตามลักษณะหรือระดับของกิจกรรมที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ประกอบด้วย 1.ปล่อยแสงเลเซอร์หรือแสงไฟขึ้นไปสู่อากาศ 2.ปล่อยคลื่นเสียง คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3.ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปล่อยคลื่นไฟฟ้า และ 4.กิจกรรมอื่นตามที่ผู้อำนวยการประกาศกำหนด ซึ่งจะต้องกำหนดเท่าที่จำเป็นและไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร