‘ศักดิ์สยาม’ ผนึกกำลัง ‘คมนาคม UNITED’ ปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวก-ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63

“ศักดิ์สยาม” ผนึกกำลัง “คมนาคม UNITED” ปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวก-ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 พร้อมสั่งหยุดก่อสร้าง-คืนผิวจราจร พ่วงเข็นของขวัญปีใหม่มอบ ปชช. พร้อมตั้งเป้ารถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุเป็น “ศูนย์” ฟาก ทช. เปิดใช้ ถ.กัลปพฤกษ์ วิ่งฉิว 6 เลน พร้อมขยายราชพฤกษ์เพิ่มฝั่งละ 2 เลน

วันนี้ (26 ธ.ค. 2562) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” พร้อมด้วยนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงานบริเวณถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถรถรณรงค์อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามสโลแกน “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” โดยหลังจากนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะรณรงค์ถึงวิธีการเดินทางอย่างปลอดภัย ภายใต้การกำชับของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรับมนตรี โดยเฉพาะในส่วนการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ รวมถึงความพร้อมของยานพาหนะด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง อย่าขับขี่ด้วยความเร็ว เมาไม่ขับ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และหากขับรถไม่ไหวอย่าฝืน ควรจอดพักตามจุดบริการที่เตรียมไว้ เพื่อการเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย และถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการอย่างเต็มที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะลดลง โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น ตั้งเป้าว่า จะต้องไม่มีการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะ

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกัน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย โดยเป็นการสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงขับขี่และเสริมสร้างความร่วมมืออันดี สอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคม UNITED” 

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวจราจร และหยุดก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการลดค่าครองชีพด้านการเดินทาง โดยในส่วนของการลดค่าโดยสาร ได้แก่ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 24.00 น. 

ด้านบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จาหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ “Weekday Vacation” ชั้นประหยัดเที่ยวบินในประเทศ (เที่ยวเดียว) สาหรับเดินทางวันจันทร์ – พฤหัสบดี เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กระบี่ ภูเก็ต และสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงราย เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส (ยกเว้นเส้นทางระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต) ราคาเริ่มต้น 1,300 บาท โดยจาหน่ายบัตรโดยสาร ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

ในส่วนของ ทช.ได้เปิดใช้ถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์) จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ระยะทาง 7.6กิโลเมตร และถนนราชพฤกษ์ ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร ระยะทาง 8.36 กิโลเมตร ช่วยเพิ่มศักยภาพโครงข่ายถนนกัลปพฤกษ์และถนนราชพฤกษ์ โดยเฉพาะการกระจายปริมาณจราจรออกเมืองในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มอายุการใช้งานของถนน ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนการเดินทางที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงตากสิน – บางหว้า รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัด ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาภาระค่าครองชีพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข้อมูลด้านการจราจรหรือแจ้งเหตุ สามารถติดต่อผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารช่วงเทศกาล และแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียน และการให้บริการประชาชน โดยตั้งจุดบริการในเส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่าง ๆ และบริการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย